Som Fiskeribladet og Lofotposten omtalte i april fikk garnbåten «Stensvold Senior» i påsken én unormal torsk i garna utenfor Laukvik på Yttersida.

Skipper Benn Ole Stensvold fortalte til Fiskeribladet i midten av april at torsken skilte seg ut fra de andre torskene: Avrundet spor, hodet var lite og deformert, det var knekk i nakken og levra var snøhvit uten kveis.

Torsken som veide tre kilo, ble hentet på kaia av Fiskeridirektoratet. De tok prøver av torsken og sendte til Havforskningsinstituttet (HI) for videre analyse.