Det kystnære fisket etter torsk og hyse har i år mistet