Det kystnære fisket etter torsk og hyse har i år mistet sin MSC-sertifisering. Er fisken fanget innenfor 12 nautiske mil i Norge, må den nå sendes ut i markedet uten miljøsertifikatet som garanterer at fisken kommer fra et bærekraftig fiskeri.

Årsaken er den uløste kysttorskproblematikken.

Hysa mistet sitt MSC-sertifikat 26. april, torsken den 15. august.

Mange har vært nervøse for konsekvensene.

Så langt har det vært vanskelig å se noen.

Miljøsertifiseringen MSC:
  • Den internasjonale sertifiseringsordningen Marine Stewardship Council (MSC) er det største miljømerkingsprogrammet for villfanget fisk i verden.