De siste dagene har «Breidtind», eid av Nergård Havfiske, trålet utenfor Sørøya i Vest-Finnmark og utenfor Nordkvaløya.

Skipper Kurt Bendiksen sier at fisket etter torsk har vært veldig opp og ned. Derfor har de prøvd seg på seien.

Ti tonn i timen

– Det har vært en bra dag og elendig den neste. I begynnelsen av uka fikk vi noen gode fangster på torsk, men så ble det dårlig. Derfor har vi prøvd på sei.

På de gode dagene fikk «Breidtind» ti tonn torsk i timen.