I en melding fra Fiskeridirektoratet, opplyses det tirsdag at Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer:

- Fartøy over 15 meter største lengde med adgang til å delta i lukket gruppe med konvensjonelle redskap kan fiske og lande en maksimalkvote på 10 tonn torsk per kvotefaktor, med en garantert kvote på 2 tonn torsk per kvotefaktor.

- Fartøy under 15 meter største lengde med adgang til å delta i lukket gruppe med konvensjonelle redskap kan fiske og lande en maksimalkvote på 10 tonn torsk, med en garantert kvote på 5 tonn torsk.

- Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe med mindre enn 500m³ lasteromvolum som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande en maksimalkvote på 3 tonn torsk, men en garantert kvote på 2 tonn torsk.

- Fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil 8,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

Direktoratet at endringene trer i kraft umiddelbart.