Forskningsprosjektet «Betydningen av tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU» har analysert betydningen av tollen for eksporten og om tollbarrierende begrenser norsk foredling av sjømat.

«Dagens situasjon med eksport av store mengder ubearbeidet sjømat betyr at vi «gir fra oss» store mengder råstoff som kunne gitt både arbeidsplasser og økt verdiskaping i Norge», heter det i prosjektets sluttrapport.

Forsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har vært prosjektleder. Han mener høy toll er en viktig årsak til denne situasjonen.