For denne rekefabrikken merkes de høye drivstoffprisene, men det er verst for rekefiskerne i Sør-Norge. De har fått alt forlite igjen for innsatsen i rekefisket på grunn av ekstremt høye dieselpriser.

Reddes av god økonomi

– Vi kjører biler til Hvaler for å hente reker til produksjonen i lokalene i Åna-Sira. Det har blitt noen få paller den senere tid på grunn av et dårlig rekefiske, og en tur på mange mil og ferjepriser i tillegg blir kostbart for Finny Sirevaag, sier Arild Stulen og legger til:

– Men det er også mye annet som stiger på grunn av drivstoffprisene.