Fangstverdien på kvoten blir 210 millioner kroner lavere enn i det ekstremt gode rekordåret i fjor, hvor høye kvoter ble