Dårligere rekruttering enn ventet, er svaret fra årets tobistokt som ble avsluttet forrige søndag. Fiskerne har slitt med å finne tobis i løpet av den første måneden etter at fisket ble åpnet. Forskerne fikk det samme ut av årets tokt og rår derfor til å holde på det midlertidige rådet på 60.000 tonn.

Forventet lavt råd

– Dette var som forventet. Det ville ha vært overraskende om rådet ble høyere. Da måtte forskerne ha sett noe annet enn fiskerne, sier skipper Yngvar Salthaug på «Sille Marie».