– Toåringene er mindre i vekt enn vi har trodd og forventet. Rekrutteringen er over middels, men biomassen er 20 prosent lavere enn langtidsgjennomsnittet. Vi fant spesielt mye toåringer og femåringer og nest høyeste biomasse, men kraftig