De anerkjente grønlandsrekene i størrelse 50–70 reker på kiloet, har tradisjonelt vært svært godt betalt i markedet med over hundre kroner kiloet i førstehåndsverdi på det meste.

Rekene er fortsatt like attraktive og unike med størrelse og kvalitet, men det er stor usikkerhet om hva markedet er villig til å betale for nå litt glemte storheten. Hos de som fisker rekene, ligger forhåpningen på over 80 kroner kiloet.

1701 tonn til Norge

Norge har for første gang på 12 år tatt løs på en norsk kvote på grønlandsreker med 1701 tonn.