Kvoten på snøkrabbe er i år på 6725 tonn rundt vekt. Til nå viser Fiskeridirektoratets tall at det er tatt nær 5500 tonn. Legges Norges Råfisklags priser til grunn for verdien til det som er innmeldt, kan fangstene utgjøre 556 millioner kroner i førstehåndsverdi.

To over 100 millioner

To av snøkrabbefartøyene har fisket for over 100 millioner kroner allerede, ut fra Råfisklagets priser. «Tromsbas» og «Prowess» har begge fanget mer enn 1100 tonn snøkrabbe, oppgitt i rundvekt, fra de startet fisket i januar og fram til 11.