Lukket gruppe i tre lengdeintervaller under 21 meter handler om båter med faste garanterte kvoter i torskefisket. 1112 av disse båtene har levert fangster i Norges Råfisklag sitt distrikt for 3,1 milliarder kroner innen utgangen av november i år. Det er nesten 800.000 kroner mer enn det den samme flåtegruppa hadde levert innen utgangen av november for et år siden.

Økningen for gruppa er på formidable 36 prosent i gjennomsnitt for alle fartøy. Størst økning har det vært for fartøy under 11 meter med 608 fartøy som tikker mot en milliard i totalomsetning i år mot drøyt 700 millioner kroner i tilsvarende fangstverdi i fjor.