Sjømatnæringen forventer i år som tidligere år et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft til årets vinterfiske. Nærings og fiskeridepartementet sier i en pressemelding at situasjonen foran vinterfisket 2022 likevel er annerledes. Grenseovergangene er åpne, men det er samtidig høy smitte internt i Norge.

- Det aller viktigste er at næringen klarer å opprettholde en god smittevernfaglig drift, og at den gode dialogen mellom myndigheter og næring fortsetter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Økt testkapasitet

Han opplyser videre at næringen er godt rustet for årets vinterfiske, og at regjeringen har sørget for økt testkapasitet med 15 millioner hurtigtester som fortløpende fordeles ut til kommunene.

- Jeg er fornøyd med at vi har fått på plass økt testkapasitet og tilgang på hurtigtester. Det vil framover sendes ut flere tester slik at det skal være god testkapasitet til å håndtere testing av de som reiser inn for å jobbe under vinterfisket, sier Bjørnar Skjæran.

På møtet deltok Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømatrådet, Norges Råfisklag og Norsk Villfisk. I tillegg deltok representanter fra Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

- De tar med seg erfaringene fra i fjor, og det er god dialog mellom næring, statsforvaltere, involverte kommuner og nasjonale myndigheter, sier Skjæran.