– Dette er det største for oss sportsfiskere og årets høydepunkt. Man får et avhengighetsforhold til dette spennende fiskeriet, sier Jarle Olsen som selv har drevet med størjefiske i fem år, hvorav to år i Sverige.

Det er ti sportsfiskere med i Team Blega som de kaller seg. De fordeler seg på to femmanns fiskelag i den 22 fots Bayliner Trophy speedsjarken med 250 HK på hekken.

– Vi fikk to makrellstørjer i fjor, en ble merket og sluppet ut, den andre på 250 kilo beholdt vi til eget bruk.