Det er så lenge siden det har vært en total kyststatsavtale om fordeling av makrellen mellom landene, at heller ikke den norske forhandlingslederen Ann Kristin Westberg husker når det skjedde sist.

Foran årets makrellfiske var det bare EU og Storbritannia som hadde en avtale om fordeling og gjensidig fiske i hverandres soner.

Den norske delegasjonen

Består av representanter fra:

  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Fiskeridirektoratet
  • Havforskningsinstituttet
  • Kystvakten
  • Norges Fiskarlag og Fiskebåt
  • Pelagisk Forening
  • Sjømannsforbundet
  • Sjømat Norge
  • Sildesalgslaget.

Deltakelsen varierer litt fra møte til møte.