Fra uke 26 til uke 28 har kvanta vært fra 160 til 200 tonn. Forrige uke ble kvantumet redusert til 140 tonn til verdi 1.7 millioner kroner 76 tonn var omsatt