Da SV la frem sitt alternative budsjett tidligere denne måneden, sendte de også ut en pressemelding om havdeling.

Der skrev partiet at de i forbindelse med statsbudsjettforhandlingene ville kreve at de største fartøyene ikke lenger skal få fiske i kystnære områder.

– Det finnes ikke et fiskeripolitisk møte jeg har vært på uten at denne problemstillingen tas opp. Kystsamfunn fortviler, de opplever at næringsgrunnlaget blir stjålet fra dem når større båter med stor fangstkapasitet tar seg til rette innenfor grunnlinja, sa SVs nestleder og fiskeripolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes, i pressemeldinga.