I en beregning som ble laget til kvotemeldingen, ble verdien av kvotegevinsten anslått til 48 milliarder kroner. Fiskeribladet har oppdatert beregningen med nye tall fra Fiskeridirektoratets databaser og funnet at verdien er nå oppe i minst 50 milliarder kroner.

40 prosent verdiøkning

Strukturkvotene utgjør med det 40 prosent av verdien av de samlede kvotene i fiskeflåten her til lands. I snitt kan båteierne dermed få økt sine kvoteverdier med 40 prosent, dersom strukturgevinsten gis til dem i tillegg til grunnkvotene de har.