I et intervju med Nordlys sist torsdag sa leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, at organisasjonen i svært liten grad har mottatt klager eller