I et intervju med Nordlys sist torsdag sa leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, at organisasjonen i svært liten grad har mottatt klager eller varsler om trakassering. I saken gir han også uttrykk for at man i utgangspunktet må være medlem for at Fiskarlaget skal bistå i slike saker.

Fisker Susanne Mortensen, som med sin historie har satt trakassering av kvinnelige fiskere på dagsorden, reagerer sterkt på intervjuet med fiskarlagslederen.

– Dette er direkte flaut. Det er synd at sjefen virker å være uanfektet av de siste måneders avisoppslag.