Saken dreier seg om utviklingen for den tradisjonsrike norske klippfiskeksporten som trues av et marked i endring med konsumenter som i økende grad etterspør produkt som er mer tilpasset konsumentene.

– Det er stadig færre som kjøper hel klippfisk og skinke, men stadig flere kjøper mindre konsumentpakkede produkt som krever mindre forberedelser og er klare til bruk. Det er også en klar tendens i markeder til at produkt som er lettsaltet av ferskfisk eller fryst fisk vinner framfor klippfisken, sa Roaldsnes på årsmøtet som ble avholdt tirsdag.