Saken er en sentral del av høringsprosessen som nå pågår i arbeidet med Støre-regjeringens varslede kvotemelding 2.0.

I Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat skisseres tre konkrete modeller for strukturkvotenes fremtid. De kan slå svært ulikt ut både for enkeltfartøy og fartøygrupper. De vil også påvirke hvordan kvotene fordeler seg geografisk.

Store verdier er dermed i spill langs kysten.

Regjeringen, med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i spissen, har sendt sentrale temaer i den kommende kvotemeldingen ut på høring. Næringa har frist til 7.