– Vi har lyttet til et unisont krav fra alle i fartsområde Kystfiske som har sagt at dette er å velte statens behov for overvåkning over på fiskerne, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Fiskeribladet.

Regjeringspartiene og SV har, etter flere uker med forhandlinger, kommet til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Som Fiskeribladet har skrevet tidligere, har de mye omdiskuterte sporings- og rapporteringskravene for den minste fiskeflåten vært en del av forhandlingene.