Da Stortinget behandlet Solberg-regjeringens mye utskjelte kvotemelding i mai 2020, ble det gjort grep som skulle forenkle kvotesystemet og «rydde opp» i en utvikling der kvoter fra små fartøy har blitt plassert på større fartøy.

Vurderer reversering

Med ønske om å sikre en mest mulig variert fiskeflåte, gikk politikerne inn for å erstatte kystflåtens inndeling etter hjemmelslengde med nye grupper basert på fiskebåtenes faktiske lengde. «Vanntette skott» mellom gruppene skulle hindre at kvoter ble flyttet på større fartøy.