Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet og Fiskeridirektoratet jobber sammen, bekrefter Heidi Mehli, kommunikasjonsrådgiver i Arbeidstilsynet overfor iFinnmark.

Utover det gir hun ikke noe informasjon, men avisen skriver de er kjent med at det aksjoneres mot minst ett fiskebruk i Øst-Finnmark.

Politiet i Finnmark bekrefter at de har vært med der.

I fjor ledet Skatteetaten blant annet et tilsynskontroll mot Myre fiskemottak, og da ble lønn og arbeidsforhold sjekket. Myre fiskemottak er en av de største kjøperne av fersk hvitfisk i landet, og eier Ted Robin Endresen sa til Fiskeribladet den gangen at kontrollen var uproblematisk for dem.

A-krimsenteret i Nordland, er en tverretatlig enhet med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav og politiet med fokus på arbeidslivskriminalitet.

Samarbeidsavdelingen gjennomførte lignende uanmeldte tilsyn under vinterfisket i 2019 ved 17 fiskeribedrifter i Nordland.