I en sak publisert hos Havforskningsinstituttet (HI) onsdag kommer det frem at det internasjonale havforskningsrådet ICES anbefaler en kvoteøkning på 28,3 prosent for nordsjøsild.

Kvoterådet anbefaler at totalfangsten av nordsjøsild ikke overstiger 532 166 tonn i 2024.

Avtalt kvote for 2023 ligger til sammenligning på 403.813 tonn (direktefisket, bifangster unntatt).

– Vi ser at gytebestanden i 2022 nå er estimert til å ha vært betraktelig større enn predikert i 2022, og i tillegg er rekrutteringen i 2022 estimert til å være høyere enn det som var lagt til grunn ved forrige kvoteråd, uttaler forsker Cecilie Kvamme.

Tredelt årsak

Grunnlaget for økningen i kvoterådet er ifølge HI tredelt:

  • Gytebestanden i 2022 er estimert til å være 32,5 prosent større enn antatt.
  • Rekrutteringen i 2022 (2021-årsklassen) er nå estimert til å være 87, 3 prosent større enn det som var lagt til grunn.
  • Gytebestanden er forventet å være over tiltaksgrensen.

Lever mange år

HI skriver at kvoten for nordsjøsild har vært relativt stabil de siste ti årene, men at den siden 2020 har variert noe. I 2021 ble kvoten satt lavere enn årene før, mens rådet for 2022 var på høyde med rådet som gis for 2024. For 2023 ble det anbefalt lavere kvote.

– Nordsjøsilda er en art som lever mange år. Om vi er flinke til å spare på litt av fisken i gode tider får vi en buffer dersom vi får år med dårlig rekruttering, uttaler Kvamme.