Per torsdag gjenstår det 221 tonn av EU-trålerne kvote i norsk økonomisk sone (NØS). Med dagsfangster