Per torsdag gjenstår det 221 tonn av EU-trålerne kvote i norsk økonomisk sone (NØS). Med dagsfangster på 50–100 tonn tar det bare få dager før kvotene er helt oppfisket. Fiskeribladet har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet som sier at de vil sende en stoppmelding når kvoten er tatt.

– Hvor lenge restkvoten varer, kan vi ikke si noe sikkert om, svarer leder Trond Ottemo i Fiskeridirektoratets reguleringsseksjon på sms til Fiskeribladet torsdag ettermiddag.

Fisker i vernesonen

EU-fartøy har per 18.