Etter 1. april kan fartøy med største lengde under 28 meter kun ha 20 prosent bifangst av brosme på ukesbasis.

– Fisket etter brosme og lange er rekordhøyt første kvartal, og det er nødvendig med tiltak for å tilpasse fisket til gruppekvotene som er tildelt for 2024, opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding tirsdag.

Endringene kommer etter at reguleringene av brosme- og langefisket nord for 62-graden var på høring tidligere i vinter.

– Det ble tidlig klart at det ville bli behov for tiltak for å unngå at kvotene for fartøy under 28 meter skal bli overfisket.