Fiskeridirektoratet melder om stopp i fisket etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøu som fisker med landnot, ettersom gruppekvoten på 100 tonn er beregnet oppfisket.

«Fisket blir derfor stoppet i dag fredag 25. juni 2021 klokken 15.00. Siste frist for innmelding er klokken 19.00 i dag. Den enkelte kan likevel fiske inntil 5 tonn på årsbasis uavhengig av denne stoppmeldingen», opplyser direktoratet.