Tirsdag har fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med lørdag 25. juni.

– Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 24. juni klokken 23:59, skriver rådgiver Alejandro Maldonado ved reguleringsseksjonen i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.