Fiskeridirektoratet opplyser på sine nettsider at i perioden 13. september til 2. oktober vil fiske etter kongekrabbe med teiner bli periodevis stengt i ulike områder.

Stengingen gjøres av hensyn til Havforskningsinstituttets bestandsestimeringstokt og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt.

For nærmere detaljer om tidsperioder og områdeavgrensning i kvoteregulert område, kan du klikke her- for bestemmelser utenfor kvoteregulert område, kan du lese mer her.