– Vi kan ikke utrede oss vekk fra at det er på grunnere havområder konfliktområdet mellom fiskeri og havvind er størst, sier statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Tirsdag orienterte han om havvindsaken på årsmøtet til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag i Ålesund og kom dermed inn på regjeringens «store ambisjoner om havvindenergi», som han selv uttrykte det.

– Vi må få på plass retningslinjer for hvordan dette skal gjøres. Vi står ved at fiskeinteressene ikke skal fortrenges. Fiskeri er på en felles åker.