– Rapporten er rykende, eller skal vi si «sprellende», fersk, sa Norges sjømatråds forbrukeranalytiker Lars Moksness.

Onsdag presenterte han hovedfunnene fra en forbrukerundersøkelse som Sjømatrådet har gjennomført i England – en såkalt «Seafood consumer insight» – på Sjømatrådets årskonferanse.

– Hensikten er å få innsikt i og forsøke å forstå de ulike kundegruppene så vi kan peke på trender for 2022 og de kommende årene, sier Moksness.

Netthandelen øker

Ekspertene peker på fem trender som peker seg klart ut innen framtidas sjømatforbruk:

Koronapandemien har ført til en økning i netthandelen, spesielt i Asia.