– Det er nå behandling mellom departement og direktorat om å forenkle kravene i forhold til det som var et politisk ønske fra begynnelsen av. Vi står på at det utstyret som vi nå har sagt at staten skal betale mesteparten av er for gruppas over 11 meter slik at de kan sende både satellitt og på mobilnett. Vi ønsker jo å gjøre det billigst mulig, sier statssekretær Vidar Ulriksen.

To meldinger

Han snakker om båter opp til 15 meter.