Fra og med 3. april setter Fiskeridirektoratet to streker under årets snøkrabbesesong. Torsdag 30. mars gjensto 231 tonn av totalkvoten på 7117 tonn snøkrabbe.

Statistikk per 29. mars viste at 20 fartøy har deltatt i årets fangst. Det betyr at mindre enn en tredjedel av fartøyene med snøkrabbetillatelse, har valgt å benytte seg av muligheten. For 2023-sesongen ga myndighetene 63 tillatelser i dette fisket.

Snøkrabbebåten «K. Nyvoll», eid av LHN Fiskeri, har hatt første tur i Barentshavet. – Noe funker og noe funker ikke.