Til årsmøtet i 2019 var det kommet inn et forslag om å legge ned Småkvalfangerlaget. Bakgrunnen var størrelsen på laget, dårlig deltakelse på møter, at de ikke klarte å ta kvoten og at salget av hvalkjøtt var dårlig.

Det utløste at Truls Soløy som den gang var leder, gikk av.

Fullmakt til å legge ned neste år

Men onsdag 7. desember ble det vedtatt at Småkvalfangerlaget skal bestå ett år til. Det er litt av grunnen til at Soløy takket ja til å bli leder på nytt.