I starten av fisket var det spenning rundt prisnivået, og en åpning på rundt 30 kroner pr kilo ble godt mottatt både på sjø og land.

Senere har prisnivået økt jevnt og trutt, og ved Norges Råfisklags siste notering hadde gjennomsnittet nådd 31 kroner. Som ventet på forhånd er det større fangster fra snurrevadflåten som trekker opp her, med høyeste registrerte kilopris på 36 kroner. Gjennomsnittet for snurrevad alene ligger på 32,95 rund.

Garn på pristoppen

Men den høyeste noterte kiloprisen siste uke var det likevel en større garnbåt som sto for, med noen få øre under 37 kroner pr kilo notert utbetalt for en fangst på 25 tonn.