Det ble bråk da det gjennom revidert nasjonalbudsjett ble kjent at regjeringen ville utsette byggingen av Ocean Space Center i Trondheim til 2025.

Senteret skal bli et nytt nasjonalt kunnskapssenter for havromsteknologi, og SINTEF Ocean blir en viktig leietaker.

Snur

Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran bekreftet mandag, i en hasteinnkalt pressekonferanse i Trondheim, at regjeringen snur. De går likevel inn for byggestart til høsten.

– Vi har gått grundig gjennom dette prosjektet, og lyttet til de innspillene vi har fått. Vi har tatt mange grep for å sikre oss ei best mulig og forsterket kostnadsstyring med dette prosjektet, sier Skjæran til NRK.

Ocean Space Center
  • Ocean Space Center i Trondheim skal være et fremtidens marinteknisk kunnskapssenter. Her skal fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi utdannes.
  • Ocean Space Centre er en utvidelse av Marinteknisk Senter på Tyholt som i dag hovedsakelig eies av NTNU, og brukes av Sintef Ocean og Institutt for marin teknikk ved NTNU.

Kostbart prosjekt

Ifølge et nytt kostnadsanslag fra Statsbygg vil det storstilte havforskningssenteret koste 837 millioner kroner å bygge, skriver VG.

I statsbudsjettet var det opprinnelig satt av 500 millioner kroner til byggestart i år. Nå har Skjæran, ifølge NRK, bedt finanskomiteen om å bevilge 230 millioner til prosjektet i 2022.

– I den økonomiske situasjonen vi er i, var det helt rett å ta en fot i bakken. Det koker i norsk økonomi og vi ønsket å gå gjennom alle kostnadskrevende prosjekter fordi vi er nødt til å ta ned den offentlige pengebruken, sier Skjæran til VG.

SV reagerer

SV, som nå forhandler med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett, reagerer ifølge VG på at regjeringen snur uten avklare det med dem.

– Vi er også overrasket over at de foreslår å finansiere Ocean Space ved å øke ramma for revidert budsjett, som i praksis nå betyr økte oljepenger. Så langt har de nektet å åpne for å redde norsk bistand gjennom oljepengebruk, som i motsetning til dette ikke har noen betydning for inflasjon, sier Torgeir Knag Fylkesnes til VG.