«Remøy» er en av kombinasjonstrålerne som leverer av hvitfisk og reker. Nå er vinterens torskefiske avsluttet og «Remøy» gjør seg klar for rekefiske, slik de vanligvis gjør på denne tida av året. I år har det vært større usikkerhet enn noen gang om de skal fortsatte rekedriften.

Olav Remøy, styreleder i Remøy Havfiske Foto: Einar Lindbæk

Olav Remøy sier til Fiskeribladet at det er et skjæringspunkt mellom høye drivstoffpriser, tilgang på fisk og fiskepriser som avgjør om driften bikker fra pluss til minus, men at det er vanskelig å si sikkert hvor denne grensen går.