Sjøen ute på Myregrunnen er urolig. Sjarkfisker Ketil Martinsen har sikkerhetslina rundt livet. Han høtter inn fire fine skrei før han griper kniven.

Fisken som har samlet seg opp, bløgges og skyves videre i en binge for å blø ut. 6000 meter med line og 3000 krok skal opp av havet.

Martinsen huker tak i høtten og stiller seg ved haleren igjen.

– Yr kan ta seg en bolle, roper han og bøyer seg ned etter nok en torsk.

Vinden er i ferd med å ta seg opp.