Som Fiskeribladet omtalte nylig, har Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å videreføre påbudet om bruk av akustiske pingere ved fiske med garn i Vestfjorden i perioden 1. januar til 30. april. Formålet er å unngå at niser havner i garnene.

Fiskeridirektoratets råd

I en melding skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider at de tilrår følgende for å bedre effekten og erfaringene med bruk av pingere:

  • Pingerne legges i agnpose (som benyttet i blåkveitefiske og festet langs flytetindel) for å hindre at de henger seg fast i garnlinet. Dette kan også gjøre det lettere å styre den utenfor garnhaleren
  • Ta pingerne av eller styr dem utenfor garnhaler for å unngå klemskader

Videre viser direktoratet til at det har mottatt meldinger om erfaringer knyttet til lekkasjer på pingere og pingere som ikke virket.

«Vi har fått opplyst at det skal være gjort forbedringer, men Fiskeridirektoratet understreker at leverandørene har ansvar for å sørge for at det gis tilstrekkelig informasjon til bruker om sjekkerutiner som viser at pingerne virker som de skal, samt rutiner ved batteriskifte slik at lekkasjer unngås», skriver direktoratet i meldingen.

Kan medføre importrestriksjoner

Direktoratet oppplyser også at fra 1. januar 2023 iverksetter USA et nytt regelverk der det kan bli pålagt importrestriksjoner ovenfor land som har for stor bifangst av sjøpattedyr, og der det ikke er iverksatt tilstrekkelig tiltak. Bifangsten av nise i garnfiske etter torsk vil være berørt av dette regelverket. Også på denne bakgrunnen er det nødvendig å iverksette tiltak, viser direktoratet til.

Havforskningsinstituttet har ikke avsluttet sin evaluering av effekten av bruk av pingere i 2021, men tilrår at påbudet opprettholdes.