Førstehåndsomsetningen av størje var tidligere underlagt de tradisjonelle hvitfisk-salgslagene. Da Norges Sildesalgslag for to år siden fikk omsetningsrett, trodde mange at omsetningen ville gå lettere. Men lite har endret seg, mener Gunnar Domstein i Domstein AS.

Gunnar Domstein

Hadde «klippetro»

– Mange hadde «klippetro» på at dette ville løfte omsetning og aktivitet, sier han og viser til rosen Sildesalgslaget har fått for utviklingen i de pelagiske fiskeriene.