Førstehåndsomsetningen av størje var tidligere underlagt de tradisjonelle hvitfisk-salgslagene. Da Norges Sildesalgslag for to år siden fikk