– Det er grunn til å se optimistisk på krabbesesongen 2023. Krabberessursen ser ut til å være i god forfatning, samtidig som etterspørselen etter krabbe av god kvalitet er økende inn i markedet, sier Jan Erik Strøm, regiondirektør i Norges Råfisklag.

I samarbeid med Sjømatbedriftene har Råfisklaget landet en ny minstepris for taskekrabbe for sesongen 2023. Partene ble enige om en økning av minsteprisen fra kr 13,50 til kr 16,-, altså en økning på kr 2,50. Prisen blir gjeldende fra 1. mai.

God etterspørsel

– Vi forhandler minstepriser årlig. Da går vi igjennom resultatene og ser på eksporttallene før vi blir enige om neste års pris, påpeker Strøm.

Jan Erik Strøm, Regiondirektør i Norges Råfisklag, tror 2023 blir et spennende år for krabbefiske når minsteprisen nå settes opp med 2,50 kroner per kilo. Foto: Einar Lindbæk (arkiv)

Regiondirektøren forteller at etterspørselen etter krabbeprodukter er god, både i inn- og utland, og at industrien har sett nødvendigheten med at prisen på taskekrabbe må opp.

– Ettersom etterspørselen i markedet er god ser vi på det som forsvarlig å øke prisen. En annen ting er at vi håper prisstigningen vil medføre at flere unge fiskere ser mulighetene i fisket etter krabbe.

Fiske etter taskekrabbe resulterte i 3.750 tonn til en førstehåndsverdi på 51,4 millioner kroner i 2022. Dette er nesten identisk kvantum som i 2021, mens verdien er 4,4 millioner høyere.

Mest i Trøndelag

– Det blir veldig spennende å se hvordan dette blir mottatt. Vi har stor tro på at de skal skape mer interesse for fiskeriet, sier Strøm.

Han mener pilene peker rett vei for akkurat dette fiskeriet.

– Vi vet at krabbebestanden er i god kondisjon og at det er muligheter for å ta ut mer av arten flere steder langs kysten. Det er i Trøndelag at det fiskes mest taskekrabbe, men også på Helgeland tas det opp store mengder, sier Strøm.

I 2022 ble det levert 3.750 tonn taskekrabbe til en førstehåndsverdi på 51.4 millioner kroner til Råfisklagets mottak. Foto: Lena Knutli

På Nordmøre derimot, ble det landet bare litt over 300 tonn i fjor.

– Der burde det være fult mulig å ta ut større deler av ressursen, oppfordrer Strøm.

Med en generell økning i priser på både agn og drivstoff tror Råstoffsjefen at prisøkningen blir godt mottatt blant fiskerne. Den nye minsteprisen forutsetter et økt fokus på sortering og kvalitet.

– Taskekrabben har vært lavt prisa, men mange mener den like god som både snøkrabben og kongekrabben, så i Råfisklaget har vi tro på at vi går et godt krabbeår i møte, sier Strøm.

– Kan ikke klage

Ole Gunnar Strømmen (38) fra Herøy i Nordland, fisker fra 10,2 meter lange «Fiskholmen». Han endte på tredjeplass på krabbelisten for 2022.

– Jeg leverte nærmere 103 tonn. På mitt andre år som fisker er jeg fornøyd med det, sier Strømmen på telefon til Fiskeribladet.

Ole Gunnar Strømmen fra Herøy i Nordland fisker fra «Fiskholmen». Med en totalfangst av taskekrabbe på 103 tonn havnet han på tredjeplass over båter med mest fangst i 2022. Foto: Privat

At prisen på krabben går opp er han glad for, men at ubetinget hurra roper han ikke.

– Med tanke på at drivstoffprisene har doblet seg og agnprisene ikke har gått ned, så er økningen i grunnen ikke all verden, men det er på rett vei i hvert fall, sier Strømmen.

Riktig retning

I Trøndelag drifter Egil Anfinn Berg krabbeteiner fra 12, 5 meter lange «Tellus». Med 101 tonn i 2023 kvalifiserte det til femte plass på topplisten. Prisøkningen er noe han og flere andre har jobbet for å få til.

– Det er slik at vi som står øverst på krabbeleveringslista har presset på oppkjøperne for å få prisen opp, forteller Berg.

Han påpeker at årets prisstigning er nødvendig.

– De siste årene har prisen økt bare med 50 øre fra år til år og det er for lite med tanke på økte kostnader på drivstoff og agn. Vi driver et forholdsvis arbeidsomt fiskeri der prisen sammenliknet med andre arter som kreps og kongekrabbe ikke holder tritt:

– At prisen nå øker med 2,50 kroner er et steg i riktig retning, men vi ønsker oss opp imot 20 kroner per kilo, sier Berg.

Geir Magne Johansen (t.h) ledet listen over landinger av taskekrabbe med 127 tonn fram til slutten av november i fjor. Da året var omme endte han på andre plass med 136 tonn, slått av «Hsuøygutt» som landet 203 tonn. Foto: Privat

Andreplassinnehaver, skipper Geir Magne Hansen på 10,6 meter lange «Kvatro», er enig med sine kollegaer og «konkurrenter».

– Jeg landet 136 tonn i fjor. Så er det slik at mye vil ha mer og fanden vil ha flere. I likhet med andre fiskeri varierer også tilgangen på krabben fra år til år, så får se hvordan det går dette året. Prisøkningen er brukbar og ikke minst nødvendig, sier Hansen.

Øverst på «krabbetoppen» finner vi Ingvald Sjøset og mannskapet på sjarken «Husøygutt». På drøyt fem måneder fisket de 203.546 kilo taskekrabbe. All krabben som ble fisket av karene på «Husøygutt» ble levert hos Jim Lorentsen på Nesøya, og sendt videre til Norwegian Shores i Leirfjord.

Hold deg oppdatert
Få varsler om det viktigste som skjer med Fiskeribladets app.