– Det ser livligere ut i år enn i fjor, er toktleder Edvin Fuglebakks foreløpige beskrivelse av skreisituasjonen langs den ruta forskningsfartøyet «Johan Hjort» har fulgt utenfor Troms og Vesterålen de siste dagene.

Toktet startet i Tromsø fredag, og ble avsluttet midlertidig mandag kveld for mannskapsbytte. Da var forskerne like vest for Hadseløya.

Forsker Edvin Fuglebakk er toktleder på årets skreitokt. Foto: Havforskningsinstituttet

Varierte fangster

– Det er med andre ord for tidlig å trekke noen konklusjoner. Vi har så langt ikke truffet på skikkelige skreifloer og har sånn sett ikke sammenligningsgrunnlag med tidligere år ennå, sier Fuglebakk, samtidig som han holder fast på et forsiktig positivt inntrykk fra strekningen Tromsøflaket – Vesterålen.