Norges sjømatråd, Norges Råfisklag, Standard Norge og representanter fra hvitfisknæringen har jobbet med en revidering av skreistandarden, skriver Råfisklaget på sine hjemmesider. Dette har skjedd etter tilbakemeldinger fra næringa.

Det var identifisert «flere områder som var utdatert eller la begrensninger for videreutvikling av arbeidet med skrei», skriver salgslaget.

Resultatet av arbeidet er publisert i en ny Teknisk Spesifikasjon på nettsiden til Standard Norge.

Ifølge Råfislaget er dette de viktigste endringene:

  • Endringer i enkelte termer og definisjoner.  
  • Krav til kjøling og kjernetemperaturer er endret. Råstoff fra ferske filetprodukter skal kjøles til under 2 grader før filetering, og filetproduktene skal kjøles til under 2 grader før utsendelse fra produksjonsanlegget.  
  • Nye krav til temperatur og holdbarhet for rogn, lever, kjake og tunge.  
  • Kasser med skrei skal merkes i henhold til NS-EN 17099, og ikke i henhold til NS 9405. NS 9405 er trukket tilbake. 
  • Salgordrekrav før pakking er fjernet 
  • Endring i tidskrav på 24 timer før filetproduksjon