Det heter at skreien først kommer etter en skikkelig uværsramling. Og ganske riktig – nå som ekstremværet «Ingunn» har rast ifra seg, begynner det å bli fart i fisket.

Etter en lang periode med uvær og landligge, der sist uke var uvanlig dårlig for Råfisklaget, har det de siste dagene vært full aktivitet på fiskefeltene langs kysten.

Mens noen fisker målrettet etter sei og hyse, for å spare på torskekvotene, begynner skreifangstene nå å ta seg opp både i Vest-Finnmark, utenfor Senja og Vesterålen.