– Ingen tvil. Rogna renner, og det har lenge vært betydelige mengder torsk på Malangsgrunnen, forteller daglig leder Egil Johansen ved Nord-Senja Fisk i Botnhamn.

– Etter mine høyst uoffisielle beregninger har fiskeflåten landet 1000 tonn torsk pr dag fra dette området i 40 dager. Jeg skulle gjerne hatt tallene bekreftet fra Råfisklaget og Fiskeridirektoratet, men det dreier seg uansett om formidable kvanta fra et forholdsvis begrenset område, konkluderer Johansen i starten av denne uka.

Han og arbeidsstokken ved fiskebruket har for tida sin fulle hyre med å ta unna fangster fra flåten på Malangsgrunnen, hovedsakelig snurrevad- og garnbåter i kategorien stor kyst og nedover.