Samtidig med at fiskeriavtale og makrellkvoter er hete diskusjonstemaer internasjonalt, benytter det skotske havforskningsinstituttet anledningen til å styrke det vitenskapelige grunnlaget i makrellforskningen.

Innleide «Altaire» på vel 76 meter fungerer som forskningsskip, og et mannskap på tolv seiler i disse dager nordover Norskekysten sammen med fire forskere etter forhåndsbestemte kurser.

Egg, temperatur og salt

Toktet startet ved Skottland, og «Altaire» kom inn i norsk sone like sør for Bergen tidlig i forrige uke.

Siden har båten fulgt sitt program for prøvetaking med planktonhåv med jevne mellomrom for å samle inn egg.