Samtidig med at fiskeriavtale og makrellkvoter er hete diskusjonstemaer internasjonalt, benytter det skotske havforskningsinstituttet anledningen til å styrke det vitenskapelige grunnlaget i makrellforskningen. Innleide «Altaire» på vel 76 meter fungerer som