Tirsdag ble det kjent at et forlik mellom regjeringspartiene og SV om revidert nasjonalbudsjett fører til justeringer i de nye sporings- og rapporteringskravene for fiskeflåten under 15 meter.

De som kun driver i fartsområde Kystfiske eller mindre, altså innenfor 12-mila, trenger kun å rapportere posisjon og fangstmeldinger over mobilnettet. De slipper dermed satellittkommunikasjon som alternativ for å oppfylle krav om at utstyret om bord til enhver tid skal ha dekning.

Fra politisk hold er endringen begrunnet med et ønske om å redusere utgiftene for fiskerne i den minste flåtegruppen.