Etter at den nåværende kvotemeldingen ble vedtatt i Stortinget i mai 2020, har diskusjonen om det trengs en ny kvotemelding versert innad i fiskerinæringen og blant de politiske partiene. Den gjeldende kvotemeldingen ble vedtatt kort tid etter at Riksrevisjon la frem flere funn som viser at endringer i kvotesystemet mellom 2004 og 2018 har ført til mindre fiskeriaktivitet i flere kystsamfunn.

Onsdag sender regjeringen, med Bjørnar Skjæran i spissen, de siste fire forslagene i forkant av kvotemelding 2.0