Fiskeribladet skriver i en artikkel at fiskeriminister og eks-bonde Bjørnar Skjæran bytter ut begrepene fiske og fangst med høsting i den ferske høstingsforskriften som ble iverksatt 1. januar i år.

Nå sier Skjæran at det ikke er han som har kommet på bruken av begrepet høsting.

Høsting av planter

Han sier at det er nok av folk som holder hans landbruksbakgrunn imot ham som fiskeri- og havminister.

I saken til Fiskeribladet om bruken av ordet høste i stedet for fiske og fangst, har Språkrådet uttalt at ordet høsting mer hører hjemme i landbrukets verden.